komunitou podporované poľnohospodárstvo

V zahraničí je známy model CSA (community supported agriculture), v Čechách funguje komunitou podporované zemědělství (KPZ), na Slovensku tento spôsob podpory ešte nie je veľmi známy.

Komunitou podporované poľnohospodárstvo je spôsob produkcie a spotreby potravín, kde sa spotrebitelia a poľnohospodár stávajú partnermi. Spotrebitelia vedia, odkiaľ ich potraviny pochádzajú a poľnohospodár, ktorý má pravidelných odberateľov, môže ľahko plánovať produkciu. 

Ide o blízky vzťah bez ďalších sprostredkovateľov. Tento spôsob umožňuje spotrebiteľom získať lokálne, zdravé, väčšinou ekologicky šetrne pestované jedlo, ktoré je produkované s láskou a radosťou. Všetci spoločne sa tak môžu podieľať na udržiavaní zdravej krajiny.

Takmer po celom svete spotrebitelia a lokálny poľnohospodári uzatvárajú partnerstvo, v ktorom dobrovoľne zdieľajú riziká i prínosy hospodárenia

Ako je to u nás?

Všetky výrobky pripravujeme na základe týždenných objednávok, čo nám umožňuje prispôsobovať množstvá jednotlivých výrobkov podľa aktuálneho dopytu. Veľmi dôležitým aspektom je, že takto nedochádza k plytvaniu - potravinovému odpadu.

Ponúkame dva typy predplatného - celosezónne (na všetky produkty) a na mlieko.

Každý náš zákazník sa môže prísť osobne pozrieť ako žijú naše zvieratá, ako sa postupne mení krajina okolo nás, kde vznikajú výrobky, ktoré si od nás kúpi. Dianie na farme sprostredkovávame našim zákazníkom aj prostredníctvom týždenného e-mailového newslettra. Čo sa týka rizík, tie znášame samy.