pozemky

Lúky, ktoré máme v starostlivosti sa snažíme obhospodarova´ť s úctou k ľuďom, ktorí pred mnohými rokmi toto územie osídlili a k ich potomkom, ktorí sa o lúky následne starali.

Snažíme sa, aby krajina ktorú obhospodarujeme, bola čo najpestrejšia a bola domov čo najväčšiemu množstvu rastlín a živočíchov.

V nasledujúcich videách si môžete pozrieť ako to u nás vyyzerá.

Ak vlastníte pozemky v našom okolí, veľmi radi si ich vezmeme do starostlivosti. Tu si môžete pozrieť návrh nájomnej zmluvy na základe Zákona 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov:


Nájomné za 1 ha je minimálne vo výške "obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy", ktorý zverejňuje príslušný okresný úrad